Úvod

Charakteristika

História

Zostava skupiny

Účinkovanie

Zvukové ukážky

Kontakt

 

Charakteristika a štýlové zameranie

Bluegrassová skupina Krok od svojho založenia až po súčasnosť hrá výlučne klasický bluegrass z obdobia rokov 1945 – 50 – 60, čiže pôvodný, starý, dedinský bluegrass. Náš vrúcny vzťah k nemu určil jasné a trvalé smerovanie našej kapely.

Našimi hlavnými hudobnými vzormi v bluegrasse sú: B. Monroe, Flatt & Scruggs, Stanley Brothers, Lilly Brothers, Don Reno & Red Smiley, Jimmy Martin atď.

Jimmy Martin

Bill Monroe

The Stanley Brothers

Náš prístup k bluegrassu spočíva hlavne v striktnom dodržiavaní bluegrassových zásad a pravidiel v hre a speve. Tých sme sa pridŕžali od samého začiatku a riadime sa nimi dodnes. Do nášho prejavu vnášame zároveň maximálnu mieru vlastného cítenia, čím sa dá dosiahnuť originálny bluegrassový sound.

Nekopírujeme pôvodné americké bluegrassové kapely, ale sa od nich učíme. Počúvame nielen slávne a známe skupiny ale taktiež málo známych a takmer neznámych bluegrassových a old-timeových interpretov z obdobia zlatej éry bluegrassu až po dnešok. Je veľmi zaujímavé a prínosné vedieť čo sa hralo a hrá na americkom vidieku - ako hrajú a spievajú tisíce obyčajných ľudí doma a na malých festivaloch, ktoré si súkromne organizujú rôzni farmári, starousadlíci a ľudia oddaní bluegrassovej tradícii. Veď bluegrassová muzika, okrem toho že má pobaviť a zaujať poslucháča, je zároveň prejavom istej životnej filozofie, uznávania tradičných hodnôt a vyjadrením spoločného myslenia a cítenia muzikantov a poslucháčov.   

Nachádzame isté paralely medzi americkou a slovenskou ľudovou muzikou - horalský "high lonesome sound" existoval ešte donedávna aj na slovenských lazoch. Z tohto poznatku a pocitu čerpáme pri spievaní slovenských ľudových piesní , ktoré hráme v nezdeformovanej podobe a vo vlastnom bluegrassovom podaní čím sa náš repertoár obohacuje o ďalšie skladby a hudobné prvky typické pre bluegrass a zároveň pre slovenskú ľudovú hudbu.

Pre dosiahnutie jednoduchého a prirodzeného zvuku používame výlučne akustické nástroje bez akýchkoľvek snímačov a hráme zväčša na jeden – dva kondenzátorové mikrofóny, tak ako sa to robilo v 50-tych, 60-tych rokoch. Spievame slovenské texty, autorom ktorých je Jaro Nečesaný - v tejto oblasti považovaný za jedného z najpovolanejších. Doteraz napísal asi 80 – 90 textov, ktoré v súčasnosti spievame.